LVO & Incision gaan samenwerken

Kim Taylor · · 3 min read

De Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) en Incision gaan samenwerken om de training en scholing van operatieassistenten te voorzien van kwalitatieve, chirurgische content.

Vandaag heeft de LVO aangekondigd dat zij gaan samenwerken met Incision, een chirurgische e-learning platform voor de verschillende professionals op de OK, waaronder operatieassistenten. Het doel van de samenwerking is om de bij- en nascholing van de beroepsgroep optimaal te ondersteunen, waaronder de verplichte items van het convenant medische technologie. Beide partijen delen de visie dat voortdurend leren en actief bezig zijn met het bijhouden van het beroep ervoor zorgt dat operatieassistenten een bepaald kwaliteitsniveau kunnen leveren.

“Het is een grote uitdaging om bij te blijven in deze tijd. De medische technologie ontwikkelt sneller dan ooit en COVID-19 vraagt om een flexibele inzet van vaardigheden. Bij- en nascholing is in onze ogen een essentieel onderdeel om de beste chirurgische zorg te leveren. Door samen te werken met Incision kunnen we het kwaliteitsregister operatieassistenten voorzien van kwalitatieve content.” aldus Nicole Dreessen, Voorzitter bij de LVO.

In een rondgang langs Nederlandse ziekenhuizen bevestigen operatieassistenten de leerbehoefte. 36% van de ondervraagden geven aan dat zij minstens één keer per week de behoefte voelen om bij te leren. Als het gaat om bijspringen op de COVID-19 afdeling, geeft maar liefst 71% aan nog niet voldoende opgeleid te zijn, of slechts over een deel van de benodigde vaardigheden te beschikken.

Gezamenlijke inzet om de chirurgische zorg te verbeteren

Via de Incision Academy kunnen de operatieassistenten zich stap voor stap voorbereiden op chirurgische procedures, de kennis opfrissen rondom medische apparatuur, of nieuwe vaardigheden eigen maken. In de online leeromgeving krijgen ze toegang tot cursusmateriaal bestaande uit video, informatie over de stappen, 3D-anatomie modellen, en aanvullende lesmaterialen. Indien gewenst kan de e-learning module worden afgesloten met een test. Bij succesvolle afronding ontvangt de operatieassistent een certificaat. Dit is een makkelijke manier om bijvoorbeeld kennis rondom hoogrisico apparatuur te borgen.

Samen garant staan voor kwaliteit

Middels digitale certificaten en accreditatiepunten kan voor het eerst in de geschiedenis objectief gekeken worden naar het niveau van operatieassistenten. LVO & Incision bieden ziekenhuizen de mogelijkheid in deze trend mee te gaan, en de professionalisering en accreditatie van de beroepsgroep in één keer te regelen via een combinatielidmaatschap. Het lidmaatschap bij de LVO biedt toegang tot het LVO-kwaliteitsregister; een keurmerk waarmee werkgevers de garantie hebben dat een operatieassistent voldoet aan belangrijke kwaliteitsvoorwaarden. Incision faciliteert de bij- en nascholing op het e-learning platform, en zorgt voor de registratie van de leeractiviteiten. De scholing wordt beoordeeld en geaccrediteerd door de accreditatieraad. Door deze samenwerking voor de lange termijn aan te gaan, willen de partijen een gedegen basis neerleggen voor de scholing en training van de operatieassistenten en het professionaliseren van de beroepsgroep in Nederland.

Over combi-lidmaatschap

Over LVO

De LVO vertegenwoordigt bijna de helft van de beroepsgroep van operatieassistenten. Via de NU'91 worden de belangen voor de beroepsgroep vertegenwoordigd in de CAO onderhandelingen. Daarnaast is de LVO nauw betrokken bij de ontwikkelingen van nationale en internationale richtlijnen. In 2017 vierde de LVO haar veertig-jarig bestaan.

Latest Insights